Hvorfor er renten høyere på et forbrukslån enn et boliglån?

lån til hus og hjemVi tenkte gå gjennom noen basics om lån og risiko, hvorfor forbrukslån har høyere rente enn et boliglån. Luksusfellen har gjort en undersøkelse som blant annet viser at 25% av studentene med i undersøkelsen trodde at boliglån og studielån hadde lavere rente enn kredittkort. Hele 57%, altså flertallet, av de i alderen 18-34 år vet ikke forskjellen på nominell og effektiv rente. Kunnskapen blant folk må rett og slett opp.

Renten speiler risikoen banken må ta for å utstede lånet.

Renten gjenspeiler risikoen banken tar når den låner ut penger. Lav risiko for banken betyr at de kan ta lav rente på et lån. Når banken må ta høyere risiko for å låne ut penger tar banken betalt i høyere rente. Lån med høy risiko har altså høy rente.

Boliglån har lav risiko for banken – dermed lav rente

Boliglån er et lav risikolån for banken, derfor har et boliglån lav rente. Den minste risikoen en bank kan ta i lånemarkedet er å låne ut penger til et boliglån. Logikken bak dette er at når du går til banken og tar opp et boliglån så tar banken pant i huset ditt. Dette betyr at hvis du ikke skulle klare å betjene lånet ditt så kan banken tvangsselge huset ditt. Så lenge som boligmarkedet er sund og frisk i Norge får altså banken uansett hvor dårlig betalere du er alltid tilbake sine penger for et boliglån. Risikoen banken tar for å utstede et boliglån er altså relativt sett meget lav. Dette betyr at renten på boliglånet er lav (fordi risikoen er lav). Idag kan enn få en boliglånsrente på under 2%. For eksempel et lån for unge hos Storebrand har idag 22 september 1,85% i nominell rente (renten innen avgifter).

Dette betyr at for deg som privatperson er boliglån kanskje det beste lånet du kan ta. Boligprisene har i de siste årene vokset mye kjappere en kostnaden for å ta et boliglån. Dette betyr at verdien på boligen har vokset kjappere enn kostnaden på boliglånet. Det har mao vært meget lønnsomt å låne penger til bolig de siste 40 årene.

Forbrukslån har høyere risiko for banken enn boliglån – dermed en høyere rente

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Dette betyr at når banken utsteder et forbrukslån så tar de ikke pant i noen gjenstander du eier. Dermed tar banken høyere risiko for å låne ut penger sammenlignet med et boliglån. Hvis den som tar et forbrukslån ikke kan betjene lånet så kan ikke banken være sikker på at denne personen har noen eiendeler i det hele tatt. Priset banken tar for denne risikoen er at den tar betalt i høyere rente. Mens et boliglån kan ha 2% rente så har et forbrukslån normalt mellom 7% – 22% i rente. Dvs mye høyere enn et boliglån. Renten banken tar er også avhengig av hvor solid banken tenker at økonomien er til den som søker lån. Hvis banken tenker at lånesøkeren har solid økonomi kan søkeren få et lån på ned til 7%. Hvis banken tenker at kanskje ikke økonomien ser supersolid ut men god nok til å få lån kan søkeren alstå få en rente opp på 20%. Banken tar altså høyere rente til de lånesøkerne de tenker har større risiko, dvs mindre solid økonomi.

De bankene vi har på vår liste for forbrukslån er lån hos opp finans, fleksibelt forbrukslån hos komplett bank, forbrukslån hos Remember, lån hos Santander Consumer Bank og lån hos lånemegleren Lendo.

Dette konseptet om rente og risiko bør alle kjenne til.

Et billån har middels risiko – lavere rente enn et forbrukslån og høyere enn et boliglån

Et billån har høyere risiko enn et boliglån. Logikken bak dette er at et hus normalt går opp i verdi, mens en bil går ned relativt kjapt i verdi. Så et billån har høyere rente hos banken enn et boliglån fordi banken må ta en større risiko ved et billån kontra et boliglån. Du kan få et billån idag rundt ca 5%.

Billån har derimot lavere risiko for banken enn et forbrukslån. Bilens verdi går ned relativt kjapt ja, men det er sikrere for banken å ha pant i bilen enn å ha pant i ingenting. Hvis kunden ikke klarer å betjene lånet kan banken tvangsselge bilen og få penger utbetalt på lånet. Men ved et forbrukslån kan banken ikke tvangsselge noenting. Banken kan riktig nok ta det til inkasso og namsmannen men risikoen er høyere for et forbrukslån enn et billån fordi en person som tar et forbrukslån kan eie ingenting.

Studielån har lav rente

Studielån er et spesielt lån. Staten har satt visse regler angående hvor mye rente et studielån kan ha. Studielån er fordelaktige lån som studenter kan ta for å studere. Dette er reglene staten har satt. Studielånet faller litt utenfor de vanlige lånene. Det viktigste for deg å forstå som privatperson er at studielån har til og med en lavere rente enn et boliglån. Så Studielån er relativt sett det rimeligste lånet en kan ta opp.