Slik sjekker du deg selv i gjeldsregisteret

Gjeldsregistrene i Norge har som hensikt å gi banker og finansinstitusjoner innsyn i hvorvidt de kan innvilge din lånesøknad eller ei. Her dukker all din gjeld opp, slik at aktørene kan følge forskrifter for innvilgning. Det er verdt å bemerke seg at ingen andre private aktører vil ha tilgang på nettopp gjeldsinformasjonen din ved eventuell kredittsjekk.

Allikevel kan du som privatperson få rask tilgang til gjeldsregisteret og den informasjonen som er delt om deg. Dessuten er du den eneste som kan få se spesifikke aktører du står i gjeld til. I denne artikkelen skal vi gå gjennom nettopp hvordan du sjekker deg selv i gjeldsregisteret.

Finn din gjeld i gjeldsregisteret

Det er for øyeblikket 3 aktører i Norge som leverer gjeldsregistre. Disse aktørene er Norsk Gjeldsinformasjon, Gjeldsregisteret AS, samt Experian Gjeldsregister. De to sistnevnte benytter seg av samme informasjon. Derfor vil vi nedenfor kun vil gå gjennom hvordan du finner din gjeld i Norsk Gjeldsinformasjon og Gjeldsregisteret AS.

Norsk Gjeldsinformasjon

Norsk Gjeldsinformasjon gjør din oppgave enkel. Alt du skal gjøre er å logge deg inn med Bank ID på www.norskgjeld.no. Her kan du se din informasjon rundt kredittrammer, forbrukslån, og faktureringskort. Du kan også se hvilken gjeld som er rentebærende.

Gjeldsregisteret AS

Gjeldsregisteret AS gir deg lignende informasjon gjennom siden www.gjeldsregisteret.com. Også her logger du inn med Bank ID, og din informasjon vil være tilgjengelig i forskjellige faner. Gjeldsregisteret AS sin side gir deg også tilgang til kredittrammer, samt hvilken gjeld som bærer renter.

Stemmer ikke informasjonen?

Dersom du sjekker deg selv i gjeldsregisteret, og informasjonen ikke er korrekt, så må du kontakte din bank. Her er det nemlig ikke slik at gjeldsregistrene selv kan gjøre noe. Kontakter du derimot din bank, så får du fort klarhet i situasjonen.

Gjeldsregisteret AS tar seg av denne kommunikasjonen på vegne av deg. Norsk Gjeldsinformasjon fremmer på sin side klart og tydelig at du selv må opplyse om avvikene til din bank eller finansinstitusjon.

Hvem kan se din gjeldsinformasjon?

Som nevnt kan altså du selv, samt banker og finansinstitusjoner, få innsikt i din informasjon i gjeldsregisteret. I tillegg har Statens Pensjonskasse, kommunen, og kredittopplysningsforetak, tilgang til denne informasjonen.

Din gjeldsinformasjon er dermed relativt lukket. For eksempel kan ikke et teleselskap kreve innsikt i gjelden din under en kredittvurdering. Systemet er slik sett kun rettet mot å sørge for at lån og kreditt følger forskriftene i loven.

Derfor bør du sjekke deg selv i gjeldsregisteret

Det kan lønne seg å sjekke seg selv i gjeldsregisteret. Visste du for eksempel at kredittrammer for kredittkort, uansett om du ikke har brukt kreditten, er regnet som gjeld? Om du dermed har flere kredittkort med høye rammer, så kan dette skade dine lånesøknader.

Etter loven har du kun mulighet for å ta opp gjeld som tilsvarer fem ganger din brutto årsinntekt. Ved å sjekke din informasjon i gjeldsregisteret, så kan du dermed for eksempel oppdage høye kredittrammer som skader dine sjanser for opptak av lån i fremtiden.