Boliglån

På vei inn i ny bolig? Da er det en del ting du bær være klar over:Forbrukslån uten sikkerhet

Boliglånsforskriften, forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig, skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Forskriften har derfor satt enkelte begrensninger og rammer for de som vil ha boliglån og de som vil låne ut penger til boligformål:

  • Rammelån kan ikke overstige 60 prosent av boligens verdi
  • Samlet gjeld kan ikke overstige 5 ganger brutto årsinntekt
  • Avdragsplikt for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi
  • Kunden skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng
  • Lån skal ikke utgjøre mer enn 85 prosent av boligens verdi