Hva er forskjellen på nominell rente og effektiv rente?

nominell og effektiv renteHva er egentlig forskjellen på nominell rente og effektiv rente? I undersøkelsen som Luksusfellen nylig bestilte kom det frem at bland de mellom 18 -34 år vet ikke 57% hva forskjellen er på nominell- og effektiv rente. Dette er altså mer en halvparten av de som var med i undersøkelsen. Blant studenter visste ikke hele 70% hva forskjellen er på nominell- of effektiv rente. Totalt tragisk dårlige tall kan en si, her har skoleundervisningen bommet helt.

Vi gjetter på at det ikke er noen særlig undervisning om rente i skolen annet enn om du studerer finans. Dette er vel et fag som alle burde ha kunnet noe om. Alle skal en dag være ansvarlig for sin egen økonomi, og da er det viktig at man skjønner helt grunnleggende prinsipper om økonomi og finans. Hele 25% av studentene trodde også at boliglån og studielån hadde høyere rente enn kredittkort. En kan trygt si at dette er hårreisende tall. Se vår sak om boliglån rente vs forbrukslåne rente, om hvorfor boliglån har lavere rente enn forbrukslån.

Hva er Nominell rente?

Den nominelle renten er selve grunnrenten du betaler på lånet. Dette er renten, dvs kostnaden for lånet uten at noen gebyrer er medregnet. Den nominelle renten er normalt den banken reklamerer for. Nominell rente er den årlige renten (eller for en bestemt periode) for et lån minus gebyrer. Den reelle kostnaden på et lån er alltid høyere enn den nominelle renten. Når du har et lån må du betale gebyrer av ulike slag, disse gebyrene er med på å høyne kostnaden for lånet. Det er her det som kalles den effektive renten kommer inn i bildet.

Hva er Effektiv rente?

Den effektive renten tar med alle kostnader et lån har. Kostnaden består av den nominelle renten pluss alle ulike gebyrer som termingebyr, etableringsgebyr, depotgebyr osv.

Antall låneterminer spiller her også en rolle. Jo kjappere du betaler av et lån jo mindre gebyrer betaler du på og betale lånet så den effektive renten går ned når du betaler av et lån kjapt og den går opp jo lengre avbetalingstid du har.

Hvis du tar et lån så er det viktig at du skjønner forskjellen på nominell og effektiv rente. Din kostnad for lånet totale sett er den effektive renten og den er alltid høyere enn den nominelle renten, som er den renten banken har markedsført seg med.

Viktig å skjønne og er at det ikke finnes et fasit for hvor høy den effektive renten er sen den er avhengig av hvor kjapt du betaler tilbake lånet. Bankenes eksempler på hvor høy den effektive renten er alltid satt i forhold til et regne eksempel. For eksempel at du tar et lån på 65000 kr som du betaler tilbake over en tid på 10 år. Ditt låneoppsett har mest sannsynlig et annet regneeksempel. For at du skal finne ut den eksakte effektive renten må du regne på din lånesum og på hvor lang tid eksakt du skal betale ned ditt lån.

Bankene har ulike høye gebyrer

Alle banker har omtrent like typer av gebyrer, men hvor høye gebyrene er kan variere. Når du tar et lån gjør du klokt i å sjekke størrelsen på : termingebyret, etableringsgebyret,, gebyret for å endre tilbake betalingsplanen og hvis det er andre gebyrer.