Markedsføringsregler om forbrukslån og kreditt kan bli endret

Forbrukslån og kreditt - markedsføringsregler

Regeringen vil endre markedsføringsreglene for forbrukslån i Norge og har invitert til høringsmøte om forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring. Høringen skall opp den 23 Mars 2017. Den sittende regeringen sier at de er urolige over den voksende gjeldsbelastningen i private hushold, og at de er uroede over voksten i kostbar forbrukskreditt.  Man vil at markedsføringen av kreditt ikke skal oppfordre til uansvarlig låneopptak og vil innskrenke hvordan tilbyderne kan markedsføre kreditt.

Dette er et utdrag av høringsforslaget som er er sendt ut angående markedsføring av forbrukslån og kreditt. I paragraf 2 står dette:

Forbud mot markedsføring som oppfordrer til uansvarlig låneopptak.
Markedsføring av kreditt skal ikke oppfordre til uansvarlig låneopptak, herunder skal den ikke
fokusere på ett eller flere av de følgende elementer:

  • Hvor hurtig kreditten kan gis eller hvor lett tilgjengelig den er
  • Hvor raskt man kan få svar på en kredittsøknad
  • Framheve at terskelen for å få innvilget kreditt er særlig lav
  • Framheve hvor enkel søkeprosessen erBestemmelsen i bokstav b gjelder ikke for kreditt til boligformål.Opplistingen i bokstav a til d er ikke uttømmende.

kilde: https://www.regjeringen.no/contentassets/e3f25a8666ce4591b0c59b6dbff3ef4d/forslag-til-forskrift-om-god-kredittmarkedsforing.pdf

Regeringen vil også forby direkte markedsføring av kreditt ved hjelp av uadressert reklame og telefonsalg uten mottakerens samtykke. Man vil også forby standsalg og dørsalg av kredittavtaler.

Litt interessant info om forbrukslån og kreditter

Veksten av forbrukslån var i 2016 hele 15%, opp fra 10% tilvekst i 2015. Misligholdet på forbrukslån var også større enn på andre lån og bidro totalt til ca 8% av mislighold. Den totale andelen forbrukslån er på ca 3%.

kilde: http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Pressemeldinger/2017/1_kvartal/Okte-utlanstap-og-svakere-resultater-i-bankene/

En undersøkelse viser at 70000 studenter har søkt om forbrukslån for å betale sine regninger skriver universitetsavisa. 28 % av studentene har tatt forbrukslån eller brukt kredittkort til å betale for basisutgifter som mat og bolig. Studien er lagt av Sentio på oppdrag fra NSO (Norsk Studentorganisasjon). NSO mener at tallene underbygger deres krav om at studiestøtten burde økes.

Ulogisk reglering av lånemarkedet i Norge av Regeringen

Forbrukslaan.tips mener: Det er veldig ulogisk at Regjeringen gjør det vanskelig for folk å få boliglån. Boliglån er lån som historisk har vært lønnsomt både for både kundene (låntagerne) og bankene. Spørsmålet er hvorfor Regjeringen har ført en politikk som har gjort det vanskeligere å få boliglån. Når det blir vanskeligere for folk å få boliglån så er det naturlig å se på alternativer. Alternativet for veldig mange blir da å ta lån uten sikkerhet, altså forbrukslån til en mye høyere rente enn boliglån.

Bankene har idag ikke lov å gi lån til folk som ikke tåler en renteøkning på 5% poeng og de får ikke gi lån hvis gjelden blir mer enn 5 ggr brutto årsinntekt. Det er dessuten ulovlig å ta opp forbrukslån for å bruke som egenkapital i banken når enn søker forbrukslån. Egenkapitalkravet idag er på 15% ved kjøp av bolig. Da er spørsmålet hva du ville ha gjort om du ville kjøpe din drømmebolig for 5 millioner og du mangler 200 000 i egenkapital. Vi mener at Regjeringens politikk har pushet folk inn i å ta forbrukslån for bolig og tror at mange har tatt en hvit løgn om egenkapitalen (vi mangler tall på dette).

Mens det er mange knotete og meningsløse regler om hvordan enn får ta opp boliglån finnes det ingen spesielle regler om forbrukslån. Det er fritt frem og låne penger til hva du vil, uten sikkerhet og til høy rente. Dette er fullstendig ulogisk. Ok vi mener dag ikke at forbrukslån skal gjøres vanskeligere, vi mener at boliglånereglene må endres til å bli mer fleksible og at egenkapitalkravet må bli mindre eller forsvinne.