Refinansiering lønner seg alltid

Refinansiering lønner seg alltid

Alle bør vurdere å refinansiere lånene sine med jevne mellomrom. Det kan være mange tusen kroner å spare på huslånet. Men det som lønner seg aller mest er å refinansiere kredittkortgjeld, og andre smålån.

Å gjøre om på smålån eller kredittgjeld utenom boliglånet er en vanlig måte å refinansiere på. Målet er å fjerne dyr gjeld, og heller ta opp et lån som har gunstigere betingelser. Dette er spesielt aktuelt i de tilfellene hvor man har kredittkortgjeld, forbruksgjeld eller andre kostbare smålån. Fremgangsmåten er å søke om et nytt lån gjennom ulike finansinstitusjoner som tilbyr refinansiering

Samle gjelden

En annen fordel ved å samle opp smålån og dyr kredittgjeld i et nytt og billigere lån er at man får lavere terminkostnader og gebyrer. Alle banker belaster kunden for administrative kostnader ved håndtering av gjeld. Hvis man har mange lån kan disse månedlige kostnadene bli ganske store. Besparelsene ved å bare måtte betale gebyrer til en aktør kan utgjøre store beløp på lang sikt. Det er også bli langt mer oversiktlig for låntaker om man kun har én långiver og forfallsdato å forholde seg til. I tillegg gjør det risikoen lavere for å glemme noen av innbetalingene.

Hvordan gjør man det?

Refinansiering av gjeld kan gjøres på flere forskjellige måter, og det er mange som velger å bake gjeld inn i sitt boliglån. Selv om dette er en vanlig praksis skal man være klar over at gjelden blir ganske dyr ettersom den da vil strekkes over boliglånets nedbetalingstid. Typisk for et boliglån er at det har en nedbetalingstid på 25 til 30 år. Mange velger derfor å benytte seg av usikrede lån som har lavere rente enn de dyre smålånene, og dermed kunne nedbetale den kostbare gjelden raskere. I slike tilfeller ber man ofte banken om avdragsfrihet på boliglånet slik at man kan nedbetale kredittgjelden så raskt som mulig.

Spar 34 000 kroner

Kredittgjeld er blant de dyreste lånene på markedet. Noen banker tar opp mot 25 % effektiv rente på kredittgjelden. Her kan du lese mer om forskjellen på effektiv og nominell rente

Hvis du har en relativt stabil økonomi kan du enkelt ordne med en refinansiering av denne dyre gjelden. Hos enkelte banker kan du få en effektiv rente helt ned i 8 %. Om du har gjeld av en viss størrelse kan besparelsene på å refinansiere bli temmelig store.

Hvis vi tar utgangspunkt i en gjeld på 200 000 kan de årlige renteutgiftene i verste fall beløpe seg til 50 000 kroner i året. Med noen enkle grep kan dette reduseres til ned mot 16 000 kroner i året. Dette utgjør en besparelse på 34 000 kroner i årlig renteutgifter. Det er neppe noen andre privatøkonomiske grep som kan måle seg med dette.  

Bruke lånemegler?

Så hvem bør man henvende seg til for å gjennomføre en refinansiering av de dyre smålånene? Et opplagt sted å begynne vil gjerne være å ta kontakt med din eksisterende bankforbindelse. Men hvis du har flere smålån spredd utover flere banker er det ikke sikkert banken din er så interessert i å ta på seg ekstra risiko for at du skal kunne innfri dine forpliktelser til de andre bankene. I så fall kan det være aktuelt å benytte seg av en såkalt lånemegler. 

Lånemegleren henter inn noen grunnleggende opplysninger om din økonomiske situasjon og sammenligner så tilbud fra ulike banker. Lånemegleren gir deg så det beste tilbudet de har greid å hente inn. Her stopper også kontakten med megleren. Selve låneavtalen inngår du med den banken som har gitt deg det beste tilbudet.